top of page

TERAPİ ÇEŞİTLERİ

Mindfulness Odaklı Terapi

Mindfulness terapi, kişinin anda kalmasını hedefleyerek anın tadını daha iyi çıkarmasını amaçlar. Ana odaklanan insan, yavaş yavaş gelecek kaygılarından ve kafasını meşgul eden stres kaynaklarından kurtulmayı öğrenir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Danışanın; duygu, düşünce, davranış üçgenine odaklanan bu yöntem, son yıllarda kullanılan en etkili terapi yöntemlerinden biridir. Yapılan araştırmalar bu yöntemin ilaç tedavisi ile aynı oranda olumlu etki ettiğini göstermiştir. Hatta bazı psikiyatrlar ilaç tedavisi ile terapinin birlikte yürütülmesinin çok daha doğru olduğunu savunmaktadır. 

Bu yöntem, kişinin yarattığı 'çarpık' veya 'yanlış' duygu ve düşüncelerin, istenmeyen davranışla sonuçlanmasını önlemeye çalışır. Bunu da ödevler vererek, bu üçgeni kırarak yapar. Kısır döngü sona erdiğinde kişi, bu istenmeyen davranıştan ve stres kaynağı duygu ve düşüncelerden kurtulur. 

Deneyimsel Oyun Terapisi

Oyun terapisi, öncelikle çocuklar için kullanılan bir terapi şeklidir. Bunun nedeni, çocukların kendi duygularını işleyemeyecekleri veya sorunlarını ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere açıklayamayabilecekleridir.

Eğitimli bir terapist, bir çocuğun sorunlarını gözlemlemek ve bunlara ilişkin iç görü kazanmak için oyun zamanını kullanır. Terapist daha sonra çocuğun duyguları keşfetmesine ve çözülmemiş travma ile başa çıkmasına yardımcı olur. Çocuklar oyun yoluyla yeni başa çıkma mekanizmalarını ve uygunsuz davranışları nasıl yönlendireceklerini öğrenebilirler.

bottom of page