top of page

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

OKB nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), bir tür anksiyete bozukluğudur. Takıntılar tekrar eden düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise, tekrar eden rutin davranışlardır.

OKB'si olan bir çocuğun istenmeyen düşünceleri vardır. Anksiyetelerine özel korkularıyla bağlantılıdırlar. Aşırı el yıkama gibi korkularını ve takıntılarını kontrol etmek için kompülsif ritüeller kullanırlar.

Eğer tedavi edilmezse çocukta OKB ve obsesif düşünceler ve kompulsif ritüeller çok sık ve güçlü hale gelebilir. Günlük yaşama ve normal gelişime müdahale edebilirler. 

Çocukta OKB'ye Ne Sebep Olur?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), bir tür anksiyete bozukluğudur. Takıntılar tekrar eden düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise, tekrar eden rutin davranışlardır.

OKB'si olan bir çocuğun istenmeyen düşünceleri vardır. Anksiyetelerine özel korkularıyla bağlantılıdırlar. Aşırı el yıkama gibi korkularını ve takıntılarını kontrol etmek için kompülsif ritüeller kullanırlar.

Eğer tedavi edilmezse çocukta OKB ve obsesif düşünceler ve kompulsif ritüeller çok sık ve güçlü hale gelebilir. Günlük yaşama ve normal gelişime müdahale edebilirler. 

Çocukta OKB'nin Belirtileri Nelerdir?

Her çocuğun farklı semptomları olabilir. 
Örneğin;

Kir veya mikroplarla ilgili aşırı bir takıntı
Kapının kilitli olup olmadığı gibi tekrarlanan şüpheler
Şiddetle ilgili düşünceler, birini incitmek veya öldürmek veya kendine zarar vermek
Nesnelere dokunmak, saymak ve sayılar ve diziler hakkında düşünmek 
Düzen, simetri ile meşgul olma
Saldırgan davranışlar hakkında takıntılı düşünceler
Kişisel dini inançlara aykırı düşünceleri tekrarlamak
Kötü bir şey hakkında çok fazla endişelenmek
Agresif düşünceler, dürtüler veya davranışlar

Kompulsif davranışlar veya kompulsiyonlar, obsesyonların neden olduğu kaygıyı hafifletmek için kullanılan tekrarlayan ritüellerdir. Aşırı, rahatsız edici ve zaman alıcı olabilirler. Günlük aktivitelere ve ilişkilere müdahale edebilirler.

Tekrarlanan el yıkama 
Bir kapının kilitli olduğundan emin olmak gibi birçok kez kontrol etme ve yeniden kontrol etme
Kıyafetleri her gün aynı sırayla giymek gibi katı düzen kurallarına uymak
Nesneleri istifleme
Nesneleri gruplamak veya belirli bir sıraya koymak
Kendisinin veya başkalarının söylediği kelimeleri tekrarlamak
Aynı soruları tekrar tekrar sormak
Sesleri, kelimeleri, sayıları veya müziği kendi kendine tekrar etmek
OKB'nin semptomlarını tespit etmek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

OKB teşhisi konması için çocuğunuzun sürekli, şiddetli ve yıkıcı takıntıları ve kompulsiyonları olmalıdır. Çocuğunuzun günlük yaşamına zarar vermeleri gerekir.

bottom of page