top of page

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT)
veya
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT)

20943658.jpg

Bilişsel Davranışçı Terapi, yanlış veya olumsuz düşüncelerin farkına varmanıza yardımcı olur, böylece zorlu durumları daha net görebilir ve bunlara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz.(freepik)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT/CBT) Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi (BDT/CBT), veya İngilizce ismiyle cognitive behavioral therapy (CBT) yaygın terapi türüdür (psikoterapi). Terapist ile çalışarak, yanlış veya olumsuz düşüncelerin farkına varmanıza yardımcı olur, böylece zorlu durumları daha net görebilir ve bunlara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz. BDT (CBT), depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) veya yeme bozukluğu gibi ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde - tek başına veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde - çok yararlı olur. Ancak bilişsel davranışçı terapiden fayda sağlayan herkesin akıl sağlığı sorunu yoktur. Bu terapi yöntemi, danışanın stresli yaşam durumlarını nasıl daha iyi yöneteceğini öğrenmesine yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT/CBT) Neden Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi, çok çeşitli sorunları tedavi etmek için kullanılır. Genellikle tercih edilen psikoterapi türüdür çünkü belirli zorlukları belirlemenize ve bunlarla başa çıkmanıza hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. Genellikle diğer terapi türlerinden daha az seans gerektirir ve yapılandırılmış bir şekilde yapılır. Bilişsel Davranışçı Terapi, aşağıda belirtilen nedenler yüzünden yapılır.

 • Belirtilerinizi yönetmek,

 • Akıl hastalığı semptomlarının nüksetmesini önlemek

 • İlaçlar iyi bir seçenek olmadığında akıl hastalığını tedavi etmek

 • Stresli yaşam durumlarıyla başa çıkma tekniklerini öğrenmek

 • Duyguları yönetmenin yollarını belirlemek

 • İlişki çatışmalarını çözün ve iletişim kurmanın daha iyi yollarını öğrenmek

 • Keder veya kayıpla başa çıkmak

 • İstismar veya şiddetle ilgili duygusal travmanın üstesinden gelmek

 • Tıbbi bir hastalıkla başa çıkmak

 • Kronik fiziksel semptomları yönetmek

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT/CBT) ile İyileşebilecek Bozukluklar Şunları İçerir

 • Depresyon

 • Anksiyete bozuklukları

 • Fobiler

 • TSSB (travma sonrası stres bozukluğu)

 • Uyku bozuklukları

 • Yeme bozuklukları

 • Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

 • Madde kullanım bozuklukları

 • Bipolar bozukluklar

 • Şizofreni

 • Cinsel bozukluklar

 • Bazen bilişsel davranışçı terapi, antidepresanlar veya diğer ilaçlar gibi diğer tedavilerle birleştirildiğinde en etkilidir.

bottom of page