top of page

MINDFULNESS ODAKLI BİLİŞSEL TERAPİ

meditasyon

Mindfulness, an itibarıyla yaşadıklarınıza ve çevrenizde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, bu dikkatin niteliğini fark etmeyi ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. (freepik)

Mindfulness nedir?

An itibarıyla yaşadıklarınıza ve çevrenizde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, bu dikkatin niteliğini fark etmeyi ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içerir.

Bilinçli farkındalık veya mindfulness sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir fark ettiklerimizi nasıl algıladığımız ve tepki verdiğimiz de önemlidir. Anda kalmak deneyimlerle öğrenilir ve çeşitli pratiklerle geliştirilebilir. Araştırmalar anda kalmanın mutluluğu arttırdığı yönündedir.

Mindfulness Odaklı Terapi Nedir?

Farkındalık temelli bilişsel terapi (MBCT), farkındalık meditatif uygulamaları ve benzer psikolojik stratejilerle işbirliği içinde bilişsel davranışçı terapi (BDT) yöntemlerini kullanan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Başlangıçta, majör depresif bozukluğu (MDB) olan bireyler için için ortaya çıkmıştır. Ayrıca farkındalık temelli stres azaltma (MBSR), farkındalık pratiğini de kullanan daha genelleştirilmiş bir programdır. Bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için farkındalığı kullanan bir grup müdahale programıdır.

 

MBCT'nin amacı, depresyonun otomatik süreçlerini kesintiye uğratmak ve katılımcılara gelen uyaranlara tepki vermeye daha az odaklanmayı ve bunun yerine onları yargılamadan kabul edip gözlemlemeye öğretmektir. MBSR gibi, bu farkındalık uygulaması da katılımcıyı otomatik süreçlerin ne zaman gerçekleştiğini fark etmeye ve tepkilerini daha çok bir yansıma olacak şekilde değiştirmeye teşvik eder. Gelişimle ilgili olarak MBCT, bireylerin ruminasyona yol açan olumsuz düşünceleri fark etmelerine yardımcı olan düşünce farkındalığını vurgular.

Mindfulness Odaklı Terapi Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Depresyon

 • Anksiyete bozuklukları

 • Fobiler

 • TSSB (travma sonrası stres bozukluğu)

 • Uyku bozuklukları

 • Yeme bozuklukları

 • Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

 • Madde kullanım bozuklukları

 • Bipolar bozukluklar

 • Şizofreni

 • Cinsel bozukluklar

 • Bazen bilişsel davranışçı terapi, antidepresanlar veya diğer ilaçlar gibi diğer tedavilerle birleştirildiğinde en etkilidir.

bottom of page